Welkom op de website van onze stichting 'Voor, door en met elkaar'

Steeds meer mensen in Nederland verkeren in financiële moeilijkheden. Als gevolg van bijvoorbeeld langdurige werkeloosheid, ziekte, overlijden van de kostwinner, echtscheiding of een faillisement. 

Deze mensen behoren tot de doelgroep van de kledingbank. Wij werken samen met de voedselbanken en vinden het dan ook belangrijk dat mensen door middel van hun voedselbankpasje en ID kaart kunnen aantonen dat zij tot deze groep behoren. 

Op deze manier weten wij als stichting dan ook zeker dat onze hulp bij de juiste personen terecht komt. Want huisvesting, voeding en kleding zijn immers primaire levensbehoeftes van de mens.

De kledingbank wil mensen die op geen enkele andere wijze geholpen kunnen worden, in een van deze behoeften voorzien.

Wij verstrekken de kleding, linnengoed, beddegoed etc. aan bovengenoemde doelgroep kostenloos.

Zeker zo belangrijk in de huidige tijd is dat wij actief werken aan het voorkomen van verspilling door goede, gebruikte kleding her- te gebruiken.

Om de kedingbank te kunnen laten functioneren hebben wij jaarlijks een bedrag van circa €8000,- nodig. 

Dit bedrag wordt gebruikt voor huur, gas, elektra, telefoon, internet, verbruiksartikelen en de kosten voor koffie/thee voor onze vrijwilligers.

Wij kunnen dit bedrag zo laag houden doordat er ruimte voor de kledingbank beschikbaar is gesteld door 't Kledinghûske en omdat de stichting uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers werkt.